Scurt istoric al Parohiei Ortodoxe Române din Basel

 

Piatra de temelie a acestei parohii a fost pusă de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, la 5 decembrie 2003. La această dată I.P.S Sa Iosif a făcut o vizită arhierească cu prilejul hramului parohiei din Zürich, sărbătoare la care au participat două familii din Basel. I.P.S Iosif a răspuns favorabil cererii D-nei. Dr. Ioana Lăncrănjan care a solicitat înfiinţarea unei parohii ortodoxe române la Basel, recomandând pe Drd. Pr. Diac. Gheorghe Laurenţiu Precup ca potenţial preot paroh al parohoiei de la Basel.

La începutul lunii februarie 2004 Drd. Pr. Diac. Laurenţiu Precup a transmis D-nei. Lăncrănjan hotărârea oficială a I.P.S. Mitropolit Iosif de a da binecuvântarea pentru înfiinţarea parohiei la Basel şi programarea ca la 20 martie, o zi înainte de hirotonirea întru preot a Drd. diacon Precup, să aibă loc la Basel o vecernie la care să participe I.P.S. Mitropolit Iosif.
În accord cu Drd. Pr. Diac. Precup s-a hotărât punerea noii parohii sub patronajul Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul României şi s-a constituit un grup care să încunoştinţeze pe români despre hotărârea arhierească, să găsească o biserică adecvată pentru vecernia arhierească şi un local pentru oficierea cu regularitate – în intervale de 2 săptămâni – a Sfintelor Liturghii şi vecernii, începând de la 28 martie 2004. În acest fel devenea realitate o veche doleanţă a multor români stabiliţi în Basel şi împrejurimi care şi-au dorit de-a-lungul vremii slujbe ortodoxe în limba lor.

La vecernia arhierească, ce a avut loc la Peterskirche în Basel, au participat credincioşi din Basel şi împrejurimi, clerici şi credincioşi români din alte parohii din Elveţia, alături de reprezentanţi invitaţi ai cultelor romano-catolic, Christ-catolic si protestant din cantoanele Basel şi Basel-Land. În primele 4 luni Sf. Liturghii au fost oficiate la biserica Christ-catolica Sf. Petru si Pavel, monument istoric, din Allschwil. Începând din luna iulie 2004 Sf. Liturghii – în a doua şi a patra duminică din lună – şi vecerniile se oficiază în Capela Caminului Studenţesc Catolic din Basel.

Numărul credincioşilor ce participă cu regularitate la slujbele parohiei noastre a crescut lent în cursul timpului deşi sunt cu noi, de asemenea, români stabiliţi în regiunile învecinate din Franţa şi Germania. Cei prezenţi participă însă cu trăire, cu căldură, la rugăciunile Bisericii aşa încât adesea credincioşi ai altor parohii ce ne vizitează ne asigură că în Biserica noastră întâlnesc o atmosfera de linişte, un duh puternic de rugăciune. Activitatea pastorală a inclus cateheze în cadrul vecerniilor (în ultima vreme şi pentru copii), sfeştanii şi sfinţiri de case ale credincioşilor, botezuri; a avut loc (deja) o mirungere pentru primire în ortodoxie. Mijlocul de comunicare scrisă către credincioşi a evoluat de la scrisorile circulare trimestriale conţinând cuvântul de învăţătură al Preotului Paroh şi programul oficiilor religioase, până în luna iulie 2005, la buletinul parohial (comun cu cel al Parohiei din Berna-Fribourg), începând de la Crăciunul 2005 şi la înfiinţarea site-ului internet al parohiei în vara anului 2006.

În perioada scursă de la înfiinţarea parohiei ne-am bucurat de vizitele arhiereşti ale PS Episcop Sofian Braşoveanul (14 noiembrie 2004) şi IPS Mitropolit Iosif (la hramul parohiei noastre în anul 2005). De asemenea au oficiat sau coliturghisit în parohia noastră preoţi ai altor parohii române ale Mitropoliei sau care studiază în Elveţia. Drd. Pr. Diac. Mihai Iordache, diacon al Patriarhiei din Bucureşti, bursier al Facultăţii de Teologie din Basel, ne-a stat alături şi a ajutat Preotul Paroh la toate oficiile parohiei noastre, începând din decembrie 2004. Asemenea, de la începutul existenţei parohiei noastre, cântările la strană sunt asigurate de către bursieri români ai Facultăţii de teologie din Fribourg ce efectuează în Elveţia lucrări de doctorat. Tuturor le suntem recunoscători pentru aportul important la viaţa parohiei noastre. Credincioşii parohiei au efectuat un prim pelerinaj la cimitirul eroilor români din Alsacia (Soultzmatt, 12 iunie 2005). O delegaţie a parohiei a participat la lucrările Adunării Eparhiale a Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale (Limours – Fr., 29 iunie – 2 iulie 2005). Ocazional, grupuri de credincioşi, au participat la sărbătorile parohiilor învecinate: hramul parohiilor din Zürich şi Mulouse.

In anul 2005 parohia noastră a contribuit la ajutorarea sinistraţilor în urma inundaţiilor din România printr-o colectă, transmisă prin intermediul Mitropoliei noastre în ţară. Acelaşi scop au avut fondurile obţinute la un concert de binefacere susţinut de către violonista Ramona Telcian, studentă la Conservatorul de Muzică din Basel, membră a parohiei noastre, la 16 martie 2006, precum şi colecta specială de Sf. Pasti a anului 2006, în urma noului val de inundaţii ce afectează şi anul acesta ţara noastră.

Vă invităm să vă alăturaţi nouă şi să contribuiţi prin prezenţa şi aportul Domniilor Voastre la scrierea istoriei acestei tinere (abia doi ani de existenţă) comunităţi