AMORS > Stadiul Proiectului în anii 2013 – 2014
La 1 iulie 2013, cu binecuvântarea IPS Sale Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, a sosit în Elveţia maica Antonia, prima vieţuitoare a mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului (telefon 078/9566250, monastere.suisse@mitropolia.eu ). Aceasta este data la care prima mânăstire ortodoxă română din Elveţia a luat practic fiinţă. Maica locuieşte şi îşi îndeplineşte obligaţiile monahale în cadrul fostei mânăstiri catolice din 1772 Grolley, CH. De la Rosière, 3, unde s-a închiriat, provizoriu, un spaţiu. Mânăstirea, este cea ale cărei imagini se află pe site-ul nostru, cea care ne fusese oferită spre cumpărare în anul 2012. Din luna august 2013 i s-a alăturat sora Bianca Moldovan, care-şi începe viaţa monahală la mânăstirea noastră, iar din martie 2014 li s-a alăturat maica Anastasia. Mai întâi preoţi de mir, apoi preoţi călugări veniţi temporar, au săvârşit Sfintele Liturghii de 4 ori pe săptămână, alături de slujbele de dimineaţă şi seară, efectuate cu regularitate zilnică. Din anul 2014, preot slujitor al mânăstirii a devenit iermonahul Gabriel. Preot de mai mult de 15 ani, cu metania la mânăstirea Bogdana, Jud. Suceava, părintele Gabriel, a petrecut o vreme la mânăstirea Sf. Antonie cel Mare din Arizona şi apoi la muntele Athos. Oficiile religioase se desfăşoară cu regularitate, programul slujbelor şi modul de acces la mânăstire fiind afişate în internet (www.orthodoxie.ch/directory/fr/grolley_protection.htm).

Din iunie 2013, în scopul întreţinerii vieţii şi activităţii monahale, s-a deschis un cont separat pentru cheltuieli curente, al cărui număr este acum menţionat, alături de cel pentru construcţia mânăstirii şi cel pentru plata cotizaţiilor anuale ale membrilor asociaţiei noastre. Mitropolia contribuie la întreţinerea mânăstirii lunar cu 300 Euro. Până în prezent, restul cheltuielilor curente au fost acoperite de către membrii fondatori ai asociaţiei. Am fi recunoscători dacă şi dumneavoastră, cititori ai acestui site, aţi putea contribui la susţinerea vieţii şi activităţii monahale.

Situaţia actuală este departe de a fi satisfăcătoare. Oricând se poate întâmpla ca Episcopia catolică de care aparţine fosta mânăstire care adăposteşte provizoriu mânăstirea noastră, să reuşască să găsească un cumpărător pentru locaşul pe care ni-l oferise iniţial nouă spre cumpărare. Avem imperioasă nevoie să cumpărăm un locaş de rugăciune propriu sau un teren pe care să putem construi mânăstirea, înţelegând prin aceasta biserica, chiliile monahiilor şi a preotului slujitor precum şi a spaţiilor pentru adăpostirea pelerinilor la mânăstire. Am avut până în prezent trei ocazii suplimentare de cumpărare a unor proprietăţi ce corespundeau, în mare măsură, cerinţelor noastre. S-au angajat tratative intense, dar, de fiecare dată, a trebuit să renunţăm din cauza posibilităţilor noastre financiare reduse. Ultima dată în februarie 2014, pentru un domeniu în valoare de 1400000 CHF, nu am putut realiza, spre regretul nostru, montajul financiar cerut. La sfârşitul anului 2014 se aflau în contul pentru construcţia mânăstirii 351424 CHF. Considerăm că nu ne putem permite a face nici o ofertă de cumpărare, la nivelul actual al pieţii mobiliare, fără a poseda o sumă iniţială de 2-3 ori mai mare.

Ne exprimăm din nou recunoştinţa către toţi cei dintre dumneavoastră care ne- aţi susţinut şi ne susţineţi prin donaţii şi rugăciune. Numele dumneavoastră este pomenit în cursul oficiilor religioase efectuate la mânăstire. Vă multumim pentru continuarea sprijinului şi nădăjduim la contribuţia Dvs. şi mai importantă în viitor. Dumneavoastră sunteţi temelia acestui proiect dificil de înfăptuit în Elveţia, deci cu atât mai vrednic de laudă. Sperăm să trezim în viitor interesul unor donatori cu mare putere financiară pentru proiectul nostru. În scopul lărgirii numărului potenţialilor donatori, am început să facem cunoscut proiectul nostru în România. Spre sfârşitul anului 2013 a luat fiintă la Bucureşti o asociaţie soră, numită asociaţia "Prietenii Mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Elveţia", al cărui scop prim este, cităm, "sprijinirea edificării primei mânăstiri ortodoxe româneşti în Elveţia, precum şi susţinerea în timp a celor necesare bunei desfăşurări a vieţii de mânăstire a asezământului monahal Acoperământul Maicii Domnului din Elveţia." Asociaţia a deschis conturi în Lei şi Euro la Banca Românească. Celor interesaţi le putem furniza informaţii suplimentare: numerele de cont, adresa email pentru corespondentă, număr de telefon. În vederea obţinerii oricăror detalii sau precizări precum şi pentru un schimb de informaţii mai frecvent, vă rugăm să ne transmiteţi coordonatele Dvs. email pe adresa .